Vandring i stadsdelen Nöden

En kulturhistorisk vandring i stadsdelen Nöden. Här levde fattiga arbetare sida vid sida med judiska flyktingar från Östeuropa, här föddes konstnären GAN och här byggdes på 1920-talet ”barnrikehuset” Slottet. I denna del av Lund har också studentorkestern Bleckhornen sitt ursprung. Levnadskonstnären Ledde inte att förglömma!

Tid: 1–1,5 tim