Exempel på kunder

De svenska historiedagarna

Knutsgillet i Lund

Ideon AB

Lars-Erik Larsson-gymnasiet

Soroptimisterna Lund

Primozone

Vinterlund.se

Träffpunkt Laurentiigatan – föreläsning

Träffpunkt Södra Sandby – föreläsning

BioGaia

STF Sydvästra Skåne

Lime Technologies

SFÖ (Sveriges facköversättarförening)

Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet

Your Next Tour

Sodexo AB